Druki


Wniosek
o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych

Przed przystąpieniem wykonania prac na terenie Cmenarza Komunalnego należy złożyć zgłoszenie prac cmentarnych w administracji cmentarza.


Wniosek
o przeprowadzenie ekshumacji

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zawierający prośbę o wydanie zgody wraz z uzasadnieniem składa się do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.