Zagospodarowanie otoczenia grobu - wytyczne


1. Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy odstępów z sąsiednimi grobami nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

2. Dysponent grobu wykonujący całkowite zagospodarowanie otoczenia grobu musi uzyskać pisemną zgodę od dysponentów grobów będących w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).

4. W nogach grobów do 25 cm dopuszcza się również na powyższych zasadach wykonywanie tzw. podestów.

5. Wykonanie utwardzenia otoczenia grobu oraz podesty nie mogą wystawać ponad poziom gruntu w otoczeniu grobu.

6. Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco kolidować rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery grzebalnej.

7. W przypadku usytuowania grobów w skrajnych rzędach, wzdłuż ciągów chodnikowo - drogowych, przy placach gospodarczych oraz ujęciach wodnych, dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobu od strony ww. urządzeń w granicach 50 cm z możliwością zwiększenia tej powierzchni w zależności od konkretnej sytuacji terenowej.

8. Balustradki, kratki, płotki i inne akcenty ozdobne należy ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie grobu.

9. Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą bezwzględnie uzyskać zgodę od dysponentów sąsiednich grobów.

10. Zezwala się na ustawianie ławek wolnostojących które nie posiadają oparcia o wymiarach nieprzekraczających dł. 80 cm, wys. 50 cm, szer. 25 cm.

11. Zarządca lub Administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ewentualne zdarzenia losowe i faktyczne (między innymi: awarie wodociągowe, gwałtowne opady deszczu, wykonywanie prac związanych z przekształceniem sąsiednich grobów i ich przygotowaniem do pogrzebów), w wyniku których może nastąpić uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu otoczenia zagospodarowania grobu.