Pogrzeb świecki


W końcu XVIII stulecia, na fali europejskiego Oświecenia, pojawiła się świecka obrzędowość pogrzebowa, służąca zaspokojeniu wewnętrznych potrzeb ludzi - nie tylko przecież w tamtej epoce. W ciągu dwustu lat pogrzeby świeckie zdołały trwale wpisać się w kulturowy krajobraz cywilizacyjnych przemian.

W dzisiejszej dobie mogą one być organizowane dla wszystkich obywateli - bez względu na wyznawany za życia światopogląd, przynależność organizacyjną czy religijną. Obrzęd pogrzebowy (składający się z pożegnania Zmarłego w Domu Żałoby, konduktu i ceremonii nad grobem) celebruje w todze, birecie i łańcuchu dystynktoryjnym mistrz ceremonii Pan mgr Bolesław Lewandowski.

Praktykowane bywają również pogrzeby mieszane: świecko-wyznaniowe, z udziałem mistrza ceremonii i odpowiedniego duchownego. Jeżeli wolą Zmarłego lub jego najbliższych jest pochówek świecki, należy skontaktować się z Naszą firmą wówczas bezzwłocznie skontaktujemy się z mistrzem ceremonii umawiając się co do terminu i miejsca pogrzebu.

Poniżej przedstawiamy opis pogrzebu świeckiego
na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli

Przed rozpoczęciem świeckiej cereminii pogrzebowej mistrz ceremoni spotyka się z rodziną osoby zmarłej w celu ustalenia mowy pogrzebowej i przebiegu uroczystości. Spotkanie odbywa się w siedzibie naszej firmy około 2 godziny przed ceremonią.

KAPLICA CMENTARNA

 1. Godzinę przed ceremonią pogrzebową obsługa pogrzebu wyjmuje trumnę z chłodni i wystawia do Kaplicy Cmentarnej. Możliwe jest wystąpienie białego nalotu (szronu) na trumnie spowodowanego różnicą temperatur, jest to zjawisko normalne które powinno ustąpić w niedługim czasie.
 2. W tym czasie można również przynieść wieńce, wiązanki oraz poświęcić czas na modlitwy i ostatnie pożegnanie.
 3. Trumna jest zamknięta i obowiązuje zakaz jej otwierania (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr. 153, poz. 1783).
 4. O ustalonej godzinie do Kaplicy Cmentarnej przychodzi mistrz ceremonii i rozpoczyna uroczystość pogrzebową.
 5. Po uroczystości pogrzebowej która trwa około 45 minut do Kaplicy Cmentarnej wchodzi obsługa pogrzebu i następuje przeniesienie trumny lub urny na miejsce pochówku.
 6. Formuje się procesja którą przewodzi mistrz ceremonii następnie karawan, rodzina i pozostali uczestnicy pogrzebu.
 7. Tempo konduktu żałobnego narzucane jest przez mistrza ceremonii.

PRZY GROBIE

 1. Wszyscy zajmują takie miejsca, by widzieć grób i mistrza ceremonii, a jednocześnie by nie utrudniać pracy obsłudze pogrzebu.
 2. Przy grobie jest czas dla rodziny i krewnych na pożegnanie, przemówienia, podziękowania zgromadzonym za udział w pogrzebie. Głos mają również przyjaciele oraz delegacje zakładów pracy.
 3. Następuje pochowanie osoby zmarłej do grobu.
 4. Kiedy grób jest zasypany lub zamurowany zgromadzeni składają na nim wieńce, kwiaty i zapalają znicze.