Likwidacja grobów


Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) informujemy, iż wszystkie groby ziemne oraz murowane pojedyncze ważne są przez okres 20 lat, po tym okresie podlegają ponownym opłatom.

Wniesienie kolejnej opłaty jest zastrzeżeniem przeciwko użyciu grobu do ponownego pochówku przez zarząd cmentarza. Opłata nie jest zakupem miejsca, nie rodzi nowych praw do grobu, nie zmienia i nie ogranicza praw które istniały przed dokonaniem wpłaty.

Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku wzywania dysponentów grobów do uregulowania opłat. Obowiązek regulacji opłat spoczywa na dysponencie grobu, rodzinie zmarłego, osobach zainteresowanych grobem.

Brak ważnej opłaty oznacza zgodę na likwidację grobu oraz jego użycie do ponownego pochówku

Aby sprwadzić ważność grobu należy skorzystać z internetowej wyszukiwarki grobów.