Pogrzeb katolicki


Poniżej przedstawiamy opis pogrzebu katolickiego na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

KAPLICA CMENTARNA

 1. Godzinę przed ceremonią pogrzebową obsługa pogrzebu wyjmuje trumnę z chłodni i wystawia do Kaplicy Cmentarnej. Możliwe jest wystąpienie białego nalotu (szronu) na trumnie spowodowanego różnicą temperatur, jest to zjawisko normalne które powinno ustąpić w niedługim czasie.
 2. W tym czasie można również przynieść wieńce, wiązanki oraz poświęcić czas na modlitwy i ostatnie pożegnanie.
 3. Trumna jest zamknięta i obowiązuje zakaz jej otwierania (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr. 153, poz. 1783).
 4. O ustalonej godzinie do Kaplicy Cmentarnej przychodzi ksiądz i rozpoczyna obrzędy liturgiczne.
 5. Po kilku minutach organista wykonuje antyfonę: Wieczny odpoczynek oraz Psalm: Zmiłuj się nade mną Boże.
 6. Do Kaplicy Cmentarnej wchodzi obsługa pogrzebu i następuje przeniesienie trumny lub urny na Mszę Świętą do kaplicy kościoła Trójcy Przenajświętszej.

KAPLICA KOŚCIOŁA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 1. Po przeniesieniu trumny do kaplicy kościoła zostaje odprawiona Msza Święta, która jest zakończona pieśnią: Niech aniołowie zawiodą cię do raju.
 2. Po Mszy Świętej następuje wyprowadzenie osoby zmarłej z kościoła na miejsce pochówku.
 3. Formuje się procesja - na początku krzyż (niesie osoba z obsługi pogrzebu lub kościelny), następnie kapłan, osoby z wieńcami, karawan, rodzina i pozostali uczestnicy pogrzebu. Wieńce można także położyć na karawanie.
 4. Tempo konduktu żałobnego narzucane jest przez kapłana.

PRZY GROBIE

 1. Wszyscy zajmują takie miejsca, by widzieć grób i kapłana, a jednocześnie by nie utrudniać pracy obsłudze pogrzebu.
 2. Po słowach kapłana "Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju." jest czas dla rodziny i krewnych na pożegnanie, przemówienia, podziękowanie zgromadzonym za udział we wspólnej modlitwie i pogrzebie i ewentualnie zaproszenie na stypę. Głos mają również przyjaciele oraz delegacje zakładów pracy. Przemowę można zakończyć słowami: "Bóg z Tobą i z nami"; "Spotkamy się w dniu Zmartwychwstania"; "Spoczywaj w pokoju"; "Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dziś i na wieki" - etc. Wspomniane przemowy nie są obowiązkowe.
 3. Po słowach kapłana "Złożymy ciało naszego brata / siostry w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego bata / siostry, gdy przyjdzie w chwale." następuje pochowanie trumny do grobu. W trakcie tej czynności śpiewana jest pieśń Witaj Królowo, Matko miłosierdzia.
 4. Kiedy grób jest zasypany lub zamurowany zgromadzeni składają na nim wieńce, kwiaty i zapalają znicze.