LUSTYCH KAZIMIERZ

ur. 05.02.1908
zm. 09.01.1985

Kazimierz Lustych urodził się w Skierniewicach, ukończył Szkołę Inżynierską im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie w 1933r, a potem pracował w Pruszkowie i Warszawie. Do Zakładów Południowych został przyjęty w dniu 1. listopada 1937r na stanowisko konstruktora. W tym czasie nabór pracowników technicznych do zakładu mechanicznego Zakładów Południowych w Nisku odbywał się jeszcze poprzez biuro w Zakładach Górniczych w Starachowicach. Wkrótce też sprowadził do Stalowej Woli żonę Stefanię z Iwickich, która udzielała się na mieście ucząc języka francuskiego. W Zakładach Południowych pracował z przerwą od 25.07.1944 do 15.02.1945 z powodu działań wojennych. Po wojnie oprócz pracy w Hucie zaczął uczyć przedmiotów zawodowych jako nauczyciel dochodzący, a 1.09.1954 został przeniesiony jako etatowy nauczyciel do Technikum w Stalowej Woli. Z racji fachowych umiejętności został powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie na przewodniczącego zespołu przedmiotów zawodowych. O jego znajomości przedmiotu świadczy też list od autora podręcznika Pasowania i Pomiary - Edwarda Janke z podziękowaniem za recenzję z uwagami do podręcznika. W szkole pracował do przejścia na emeryturę 31.06.1976r. W trakcie pracy zorganizował w szkole dwie pracownie przedmiotowe: Części maszyn oraz Pasowań i pomiarów. Cieszył się w szkole wielkim poważaniem za sumienność, także wśród uczniów, których traktował poważnie. Po latach jego uczniowie wspominają, że był jedynym nauczycielem, który zwracał się do nich wyłącznie jako pan, pani. Znany był także z tego, że precyzyjnie rysował na tablicy bez użycia przyrządów. Anegdotyczne bywało sprawdzanie cyrklem dokładności narysowanego odręcznie koła. Lubił taniec towarzyski na lodzie, ale jego hobby to była gra w tenisa. Miał okazję grać ze znaną w świecie tenisistką, mistrzynią Polski Jadwigą Jędrzejowską, która przyjechała do Stalowej Woli. Będąc na emeryturze pracował jeszcze jako konstruktor w Ośrodku Badań Uzbrojenia w Stalowej Woli od 16.08.1976r do śmierci w 1985r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1980r. Tam także jako współtwórca uzyskał szereg świadectw wynalazczych.

Lokalizacja grobu: XIX  /  G  /  3
Plan cmentarza
Obserwuj
Osoby pochowane w grobie

LUSTYCH STEFANIA

ur. 27.08.1914   -   zm. 01.01.1990